Potřebuji restituční nárok - ContactPoint Czech Republic

Bývalý Pozemkový fond ČR zanikl koncem roka 2012 - jeho úlohy automaticky převzal Státní pozemkový úřad (SPÚ), který vznikl k 1. 1. 2013.

Na těchto stránkách najdete informace o všech změnách a novinkách, které platí od nového roku. Začíná se poslední kolo prodeje státní půdy, které je navíc rozšířené o půdu uvolněnou v důsledku vyřešení tzv. „církevních restitucí“.

Je to poslední příležitost kupovat půdu za odhadní ceny z roku 1990. Můžete být přitom – ptejte se sami sebe jaké přesně jsou vaše potřeby:

Restitučních nároků již rychle ubývá, pozemek lze získat i jinak. Napište nám, o kterou lokalitu (resp. který kraj/okres) máte zájem (klikněte tady).

Zašleme vám nabídku pozemků s konečnými cenami v dnešních korunách. Tedy bez potřeby nákupu restitučních nároků si vyberete již hotový pozemek ve vašem kraji.

1. Přilehlé pozemky

Potřebuji restituční nároky pro odkoupení přilehlých pozemků


Stát přednostně umožňuje odkoupení náležících pozemků vlastníkovi přilehlé nemovitosti. Restituční nároky lze využít k získání pozemku, na kterém Vám skutečně záleží. Státní pozemkový úřad dokonce prodává pozemky za odhadní ceny z roku 1991. Můžete získat sousedící pozemek bez nutnosti soutěžit s dalšími zájemci za minimální odhadní ceny, které existovali krátce po revoluci v roku 1989. Oceňování pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky, je prováděno soudními znalci, a to: před zveřejněním podle zákona o půdě dle vyhl. č. 316/90 Sb.

Převody mimo veřejnou nabídku jsou realizovány pouze, pokud jsou pro převod mimo veřejnou nabídku splněny podmínky zákona (§ 10, § 11 zákona o SPÚ).

2. Perspektivní pozemky

Perspektivní pozemky ochrání a zhodnotí prostředky

Tzv. „papírová“ aktiva (akcie, podílové fondy, hotové peníze atd.) můžou být v letech 2013-2015 ohroženy ještě větším znehodnocením než utrpěli v roce 2008. Roky 2014 - 2016 budou skutečně přelomovými a definitivně ukončí dočasné klesání cen formou deflace. Důsledky finanční krize mnohem více projeví v reálné ekonomice jako hospodářská, dluhová a nakonec i měnová krize. Právě teď je mimořádná příležitost kupovat tzv. „fyzická“ aktiva (komodity jako ropa, zlato a potraviny) včetně výhodně koupených perspektivních pozemků, které budou mnohem lepší volbou než akcie, hotové peníze, dluhopisy nebo úspory v strádajících finančních institucích.

Objem výroby po celém světě prudce klesá a současně vlády tisknou ničím nekryté papírové peníze rychleji než kdy v minulosti. Zdravý rozum káže, že v takových podmínkách musí ceny postupně stoupat a kupní síla papírových peněz zase klesat v podmínkách rostoucí inflace.

Perspektivní stavební pozemky zabezpečují proti budoucí inflaci a navíc poskytují mimořádně vysoké zhodnocení bez ohledu na stav ekonomiky v horizontu 2-7 let. Naše společnost sleduje, vyhodnocuje a investuje do všech nabídek pozemků po celé republice. V soutěžích o atraktivnější parcely se stavební perspektivou využíváme restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími. Můžete taky využít tyto výhody a zkušenosti s perspektivními pozemky.

3. Jiné pozemky

Hledám cenově přijatelné pozemky na jiné využití
Státní pozemkový úřad nabízí tisíce hektarů půdy každé dva měsíce. Restituční nároky jsou příležitost získat pro vlastní záměry různé typy půdního fondu (orná půda, trvalý travní porost, lesy atd.) za nesrovnatelně rozumnější ceny než jsou běžné tržní ceny. Restituční nárok lze vyměnit za pozemek s různým využitím od nestavebních (bio farmy, větrné a fotovoltaické elektrárny, zahrada, ohrada pro zvířata atd.) až po stavební perspektivu v intravilánu nebo extravilánu obce (chaty, rekreační zařízení).

Státní pozemkový úřad je v současné době má ve správě kolem 190 tis. hektarů půdy, z toho je blokováno 37 tisíc hektarů pro majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, 15 400 hektarů pro státní rezervy a 34 900 hektarů představují ostatní rezervy.

4. Pozemek pod stavbou

Potřebuji od státu odkoupit pozemek pod vlastní stavbou
Socialistická minulost způsobila, že někteří majitelé staveb dodnes nevlastní pozemek pod a kolem vlastní budovy. Může se to týkat jak rodinných domů, obytných domů až po komerční areály. Pro tyto zájemce existuje možnost využít levnější restituční nárok. Informujte se u našeho pracovníka.

5. Zemědělská půda

Chci výhodně nakoupit zemědělskou půdu
Cena zemědělské půdy v Česku je několikanásobně nižší v porovnání s Rakouskem nebo Německem. Tento rozdíl se v rámci Evropské unie velice rychle bude smazávat. Současné trendy ukazují, že ceny potravin stoupají a dlouhodobě stoupat budou. Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy. Navíc pronajatá zemědělská půda vynáší pravidelný roční nájem, který lze použít k splácení úvěru od SPU ČR. Při zveřejňování pozemků podle zákona o SPÚ jsou pozemky oceňovány podle cenového předpisu, platného k 31. 12. předcházejícího roku před zveřejněním nabídky.

Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.