Termíny

A termíny vyhlášení nabídky pozemků k prodeji pro osoby uvedené v pozemky §12 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu jsou nově stanoveny podmínky pro převod státních pozemků, které byly dosud upraveny zrušeným zákonem č. 95/1999 Sb., zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků tzv. „zákon o prodeji pudy“ (minimálně 50 procent ceny pozemku nutno pokrýt z restitučních nároků)

B termíny vyhlášení nabídky pozemků pro oprávněné osoby dle z. 229/91 Sb. v platném znění (100 procent ceny pozemku kryjí restituční nároky)

ROK 2024ROK 2023ROK 2022ROK 2021ROK 2020ROK 2019ROK 2018ROK 2017ROK 2016ROK 2015ROK 2014ROK 2013
Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.