Transakce

Restituční nároky máme ve velkých objemech a původem z různých katastrálních území. Garantujeme vám ověřené právní postupy a bezpečné získání potřebných restitučních nároků. Navíc vám poradíme hodně tipů z našich zkušeností nebo dokonce přímo pomůžeme v soutěžích.

A. Postoupení restitučních nároků:

1. na osobním setkání získáte Smlouvu o postoupení pohledávky podle §524 Občanského zák. a §33 a zákona č.229/91 Sb. s notářsky ověřeným podpisem
2. Oznámení o postoupení pohledávky pro Pozemkový fond ČR
3. Dohoda o úhradě za postoupení nároků + doklad o úhradě ceny
4. Podepsané dokumenty získáte okamžitě výměnou za vyplacení kupní ceny nároků.
5. Pozemkový fond provede registraci postoupení nároků na základě oznámení (č.2)

B. Spolupráce oprávněné osoby

1. na osobním setkání získáte Smlouvu o spolupráci při vypořádání restitučního nároku s notářsky ověřeným podpisem
2. Substituční plnou moc pro zastupování restituenta ve všech jednáních na Pozemkovém fondu ČR s notářsky ověřeným podpisem
3. Podepsané dokumenty získáte okamžitě výměnou za vyplacení jedné poloviny (50 %) kupní ceny nároků.
4. Druhou polovinu (50 %) kupní ceny nároků zaplatíte, až když Restituent převede pozemek přímo

C. Bezpečnostní pravidla

Pohledávky a cenné papíry jsou oblasti, ve kterých již mnoho investorů ztratilo své peníze. Při nákupu restitučních nároků doporučujeme dodržovat tato pravidla obezřetnosti, které uplatňujeme v naší společnosti.

Již před osobním setkáním vám standardně zašleme dokumenty a také údaje o restitučních nárocích k ověření přímo na Pozemkovém fondu ČR. Zejména tyto údaje lze s úředníkem SPU CR ověřit i telefonicky:

• Jméno osoby, na kterou je nárok evidován v databáze PF ČR
• Číslo jednací nároku (např. č.j. PÚ 3455/92)
• Datum nabytí právní moci (např. 14.2.2007)
• Nominální částka nároku (např. 635.000 Kč)

Při spolupráci s naší společností máte záruku spolehlivého partnera, který navíc dlouhodobě dodržuje Etický kodex.

Kontakt na nás
volejte na tel. číslo 774 739 940.

Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.