229 Restituce

Nabídka pozemků pro oprávněné osoby dle zákona 229/1991 Sb.

Účast v této nabídce je zákonem povolena jenom pro oprávněné osoby – tj. vlastníky restitučních nároků na převod náhradního pozemku podle § 11a zákona o půdě. Potřebný nárok činí 100 % z vyhlašované minimální ceny pozemku.

  • Tyto pozemky se většinou nacházejí v rámci zastavitelného území obce nebo jeho okolí (většinou intravilán obce).
  • Nároky původně oprávněných osob mají v soutěži přednost před postoupenými nároky.
  • Jednoznačně se stanovuje priorita nabídky pozemků pro oprávněné osoby (zákon č. 229/1991 Sb.) – tj. každý pozemek musí být v první řadě nabídnut restituentům v této nabídce dle zákona 229/1991 Sb. Až následně se může nabízet zemědělcům v následující nabídce dle par. 12 zákona č. 503/2012 Sb.
  • V případě, pozemek není vydán ani v jedné z těchto nabídek je pozemek zařazen do obchodní veřejné soutěže (§ 13 zákona o SPÚ).
Naše společnost vám umožní využít prioritní restituční nároky původně oprávněných osob s předností před postoupenými nároky. Pro více informací o přednosti původně oprávněné osoby nás kontaktujte.Získat nárok?A. Nepůvodně oprávněná osoba

získala restituční nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávky (restitučního nároku). Platnost postoupených nároků je omezená zákonem (tzv. „restituční tečka“) na období 2 roky od nabytí právní moci Rozhodnutí.
ContactPoint Czech Republic

B. Původně oprávněná osoba (restituent) dle zák. 229/1991 Sb.

je přímo restituent (nebo jeho dědicem), kterému Pozemkový úřad České republiky vydal Rozhodnutí o nevydání pozemků. Na základě takového Rozhodnutí PF ČR místo nevydaného pozemku přiznává tzv. restituční nárok na výběr náhradního pozemku z nabídky pro oprávněné osoby. Přímý restituční nárok původně oprávněné osoby není časově omezen (nález Ústavního soudu ČR z roku 2005).

NovinkyPozemek ve vaší lokalitě/kraji.
Klikněte tady pro nabídku půdy.

Nové nabídky dle vyhlášených termínu najdete tady na stránce
www.spucr.czDůležitéSledujeme, vyhodnocujeme a investujeme do všech nabídek po celé republice. Ušetřete svůj čas a investujte s námi bez potřeby měsíčně sledovat a vyhodnocovat všechny nabízené parcely v republice.

V soutěžích o atraktivnější parcely využíváme prioritní restituční nároky s předností před ostatními soutěžícími s postoupenými nároky.

Vhodný restituční nárok vám v soutěži zabezpečí přednost před konkurenty.

Státní pozemkový úřad ČR poskytuje úvěr na nákup zemědělské půdy.